අපි ගැන

Foshan Ming Yu Electric Light Source Co. Ltd. was founded in 2010, is a professional researching and developing and manufacturing company in the field of solar mosquito killer lamp, outdoor mosquito and insect killer lamp, sticky fly killer lamp, insect glue trap board series products. Our products have passed CE, RoHS certification, and exported to Southeast Asia, Middle East, South America, Russia, Europe and countries around the world. We have an experienced Research & Development

team,  which ensure our products are innovative and up-to-date. In each stage of process from product development, production and sales we adhere to make the strict management and control. The products we manufacture are widely used in food and catering service, commercial plazas, schools, hotel, hospitals, supermarket and industries such as garden engineering, etc.

අපේ සමාගම නිෂ්පාදනය සහ විශ්වසනීයත්වය තහවුරු කිරීමට නිෂ්පාදන අවශ්යතා සමග දැඩි අනුකූලව වන ISO9001 තත්ව ආරක්ෂණ ක්රමය, පහත සඳහන් උසස් නිෂ්පාදන උපකරණ හා පරීක්ෂණ උපකරණ භාවිතා කරයි.

සමාගම සටන් පාඨය, කියවන "අවංකකම අපගේ ප්රධාන ජීවිකාව වන අතර, ගුණාත්මක පළමු අපගේ අරමුණ වන්නේ" මේ අපේ ව්යාපාර දර්ශනය සැබෑ ය. අපි දිගටම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි විය හැක වඩා වැඩි, මෙන්ම ලොව පුරා අන්යෝන්ය හතරේම සඳහා ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට අවංකව ම විශ්වාස කරන්නෙමු.WhatsApp Online Chat !